نحوه اجرای پله ساختمان و نکات اجرایی راه پله در سازه ها | elitarchgroup

اگر در تمام مراحل اجرا حضور داشته باشید، بنابراین حضور یک مهندس اجرایی برای نظارت بر مراحل مختلف و اجرای صحیح ضروری است. همانطور که می دانید بتنی که پس از خشک شدن صیقل داده شده و آماده استفاده می گردد، بتن اکسپوز نام دارد. پله های بتنی اکسپوز در طرح های مختلفی ساخته می شود که مدل گرد، صاف، معلق از نمونه های آن ها است. در روش ساخت پله بتنی به کمک نصب جوشی، پله بتن اکسپوز را می توان با کمک صفحات فولادی در بتن اجرا نمود. در روش نصب با ملات از ملاتی حاوی سیمان و چسب استحکامی بتن برای افزایش استحکام و مقاومت آن استفاده می گردد.

بار زنده راه پله

در ساخت پله گرد بتنی پس از طراحی، درست همانند مورد قبل نوبت به آرماتور معماری روم بندی می رسد. آرماتور بندی با توجه به شکل گرد و مارپیچی توسط میله گرد هایی با ضخامت و تعداد مناسب همانند سازه گرد بسته می شوند و سپس قالب های چوبی به تعداد کافی در جای خود قرار گرفته و محکم می شوند. این قالب ها باید کاملا محکم باشند زیرا در هنگام بتن ریزی ممکن است از جای خود تکان بخورند. کار قالب بندی به نحوی انجام می گیرد که پس از بتن ریزی و برداشتن قالب های چوبی، شکل نهایی پله ها مشخص خواهند شد.

  • تیر نشیمن تراز طبقه برای پیچش ناشی از بارهای ثقلی و لرزه‌ای طراحی شود و از کاهش سختی پیچشی خودداری شود.
  • معمولا برای قالب کف رمپ و پاگرد از تخته های چندلایی روغن کاری شده استفاده می‌شود.
  • رمپ و پاگرد تراز میان‌طبقه باید باهم به‌صورت پیوسته اجرا شوند.
  • اما بهتر است بار در انتهای طره وارد شود تا لنگر حاصل از آن نیز به ستون منتقل شود.
  • قالب­ها نو، سالم، تراز و شاغول باشند و به شیوه مناسب مهار شوند.
  • معمولا خم نیاز داره تا ارماتورهای طولی تیر در بتن مهار شوند.
نحوه اجرای پله ساختمان و نکات اجرایی راه پله در سازه ها | elitarchgroup

بار زنده راه پله در اسکلت فلزی و بتنی یکسان است اما بار مرده آن‌ها که از وزن اجزا و مصالح مصرفی به دست می‌آید متفاوت است. میلگرد انتظار رمپ راه‌پله هم در جایی که راه پله در مجاورت دیوار برشی است و هم در بقیه موارد تعبیه می‌شود. تمام تعاریف و نکات اجرایی همراه با تعداد زیادی فیلم ها و عکس های کارگاهی آموزش داده شده اند. به صفحه این آموزش سر بزنید و فیلم های نمونه آن را مشاهده کنید. این در حالی است که در بتن ریزی رمپ از پایین به بالا این جداشدگی بتن که کاهش مقاومت آن را به دنبال دارد اتفاق نمی‌افتد.

اجرای ریشه پله بتنی در پی

در حالت کلی سه نوع پله می‌توان داشت که روش طراحی آرماتورهای هرکدام متفاوت است. همانطور که در شکل‌های زیر مشخص است، سه نوع بارگذاری و فرض تکیه‌گاهی متفاوت داریم. در مسائل متعارف، باتوجه به اینکه از دیوارک‌های بتنی یا سایر تکیه‌گاه‌ها استفاده می‌کنیم و راه‌پله متشکل از چند رمپ می‌باشد، هر رمپ به‌صورت پله با تکیه گاه مفصلی انتهایی در نظر گرفته خواهد شد. جهت سادگی محاسبات، دال‌های رمپ و پاگرد یکطرفه در نظر گرفته می‌شوند.