کشت کلیشه ای پاسخگوی نهادینه سازی عفاف و حجاب نیست

ابراهیمی می گوید: با توجه به تدبیر پیش بینی شده برای برپایی نمایشگاه هفته عفاف و حجاب در ارومیه، انتظار می رود این نمایشگاه با کیفیت برگزار شود تا استفاده کنندگان از آن نهایت بهره را ببرند.منبع

سرپرست سیاسی، امنیتی و اجتماعی غرب آذربایجان غربی با اشاره به دستگاه‌های افزایش قدرت اجتماعی نیازمند هم افزایی و هماهنگی بین همه‌ی متولیان است، گفت: امید داریم با برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری صحیح بر اصول دینی و فرهنگی می‌توانیم نتیجه را ببینیم. بخش باشیم.

رضا ابراهیمی در جلسه کارگروه عفاف و حجاب با تاکید بر اجرای برنامه‌های درمانی و به روز برای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب گفت: با برنامه‌های ده سال قبل نمی‌توان انتظار داشت که نسل امروز پذیرای فرهنگی باشند.

او گفت: اگر رفتارها با درک و رفتارهای جامعه صورت بگیرد، احاد، مردان، دختران و پسران زنان آگاهی و شناخت مناسب را نسبت به این امر مهمی که هم در دستورات دینی و هم در فرهنگ غنی و ملی ما ریشه دارد، پیدا کند. می‌شوند و برخی رفتارهای ناهنجار مرتفع خواهند شد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی: